Priser, der holder

Vi stiller meget høje krav til den kvalitet og service, vi yder dig som patient, og vi mener ikke, at du skal betale for mere end det, du får.
Når vi behandler dine tænder på vores klinik i Hillerød kan du regne med fair priser på tandbehandling.

Du vil altid få grundig information om din individuelle tandbehandling og et skriftligt prisoverslag, som holder. For os er det vigtigt, at du ikke kommer ud for overraskelser, heller ikke, når det gælder prisen på din tandbehandling.

Tandlæge pris

Du skal kende omfang og pris når du står overfor en større behandling. Vi udarbejder derfor et individuelt behandlingsforslag til dig, så du aldrig er i tvivl om hverken behandling, forventet resultat eller pris

Priserne for tandlægearbejde kan inddeles i to grupper, de faste priser og de frie priser på tandbehandlinger/ydelser.

De faste priser på tandbehandling

De faste priser er bestemt ud fra en overenskomst mellem Sygesikringen og Dansk Tandlægeforening og dermed ens for alle tandlægeklinikker.

Læs mere om tandlægepriser på borger.dk

Du kan også læse mere om priser og behandlinger for tandlæge behandlinger på borger.dk, som er det offentliges hjemmeside.

De frie priser på tandbehandling

Se vores frie priser til højre

De frie priser på behandlinger kan være forskellige fra tandlæge til tandlæge.

Her på siden kan du få et overblik over vores frie priser på de forskellige tandlægebehandlinger.

Tilskud

I Danmark findes der forskellige muligheder for at få tilskud til din tandlægeregning. Som dansk statsborger opnår du automatisk en form for tilskud, men du kan godt opnå flere…

Den Offentlige Sygesikring
Du får tilskud til tandlægeregningen, hvis du er statsborger i Danmark. Du modtager tilskuddet via Den Offentlige Sygesikring, og beløbet trækkes automatisk fra på din regning allerede her på klinikken. Du behøver således ikke selv gøre noget for at opnå tilskuddet.

 

Sygesikringen Danmark
Skal du også opnå tilskud til regningen fra Sygesikringen Danmark skal du være medlem af Sygesikringen Danmark.

Læs mere om tilskud fra Sygesikringen Danmark >

Hvis du gerne vil have det, kan vi registrere dit medlemskab af Sygesikringen Danmark og herefter indberetter alle dine tandlægeudgifter. På den måde skal du ikke mere tænke på at oplyse om dit medlemskab til os, men blot modtage dine tilskud automatisk.

Tilskud fra din kommune
I særlige tilfælde kan du også få økonomisk støtte fra din lokale kommune til tandlægeregningen. For at opnå sådanne tilskud, skal du drøfte det personligt med en sagsbehandler inden behandlingerne hos os påbegyndes.

Kommunen kræver i langt de fleste tilfælde, at vi afgiver et skriftligt behandlingsforslag og tilbud på din behandling, før din anmodning kan blive vurderet. Vi kan rådgive dig til hvordan du kommer videre med sådan en anmodning til støtte fra kommunen.